GLED DEG! ÅRSMELDINGEN ER PÅ VEI TIL ALLE POSTKASSER!

Da er Årsmelding for Vestre Stabekk Vel på vei fra trykkeriet til postkassen til alle som bor innenfor vellets grenser.

MINNER OM ÅRSMØTET PÅ STABEKK & JAR ELDRESENTER TORSDAG 21. MARS KL 19

MENS DU VENTER I SPENNING KAN DU LESE DEN VAKRE ÅRSMELDINGEN FRA DET ALDRI SOVENDE VESTRE STABEKK VEL HER!