Rabaldermøtet i Planutvalget om Esso- & Juletretomta + Reguleringen av Malurtåsen

Etter utallige oppfordringer legger vi ut opptaket fra forrige Planutvalgs historiske siste møte den 21 sept 2023, der temperaturen steg for hvert minutt utvalgets medlemmer fordypet seg i emnet STABEKKS UTVIKLING.

For det første var det vår egen vide, som vi la ut på facebook:

Denne laget vi for å vise hvilke fordeler Vestre Stabekk Vel & de nærmeste naboene mener at forslaget har…

Snart kommer filmen fra selve møtet…