ÅRSMØTE FOR VESTRE STABEKK VEL 21 MARS KL 19 – NB! PÅ ELDRESENTERET

Årsmøtet i Vestre Stabekk Vel er berammet til 21. mars kl 19.00 på Eldresenteret, ettersom Stabekk Kino er under oppussing opp hele våren.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være Styret i hende senest 14. dager før møtet.
Årsmeldingen vil som vanlig bli distribuert til alle husstander i vellets område før møtet.