STABEKK SENTRUM, GATER & BYROM, DETALJREGULERING – INFORMASJONSMØTE PÅ STABEKK KINO FOR ALLE Torsdag 9. nov kl 18-19

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/stabekk/stabekk-sentrum/

Planutvalget vedtok den 21.09.2023 å legge Stabekk sentrum gater og byrom, planID 2021006 til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Under behandlingen ble det gjort to viktige vedtak:

«Nytt forslag Torg, felt oT, Stasjonstorget Ny § 7.6 Gateparkering inntil felt S12 på stasjonsområdet fram til fylkesveien beholdes.

Tilleggsforslag: Torgløsning uten parkeringsplasser inntil felt S12 tas ut.»

Her er referatet fra møtet: https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.ashx?journalpostid=2020908217&dokid=6395079&versjon=34&variant=A&

Høringsfristen er 01.12.2023

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte torsdag 09.11 fra kl. 18-19. Sted: Kulturhuset Stabekk Kino, i festsalen, Gamle Ringeriksvei 5

For mer informasjon om saken, se innsyn www. baerum.kommune.no/sak, arkivsakID 20/3904. http://www. baerum.kommune.no/sak, arkivsakID 20/3904.

Merknader til planarbeidet sendes innen fristen til: E-post: post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, Regulering, Postboks 700, 1304 Sandvika

Merk henvendelsen med arkivsakID 20/3904og planID 2021006.

Kontaktperson ved spørsmål: Saksbehandler: Linn Francis, Regulering    E-post: linn.francis@baerum.kommune.no telefon: 67 50 40 50