Høvik bibliotek: Hva skjer i E18-prosjektet? ONSDAG 8. JUNI 2022 KL. 20:00–21:30

Velkommen til landsbytreff om hva som skjer rundt E18-prosjektet, fremdriftsplaner og problemstillinger vi innbyggere bør være oppmerksomme på.
Innledninger v/ Statens vegvesen og Bærum kommune, kommentarer ved vellene og lokale utbyggere. God tid til spørsmål og innspill. Møtet er et samarbeid mellom Høvik biblioteks venner og velforeningene i området.