VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE & PLANSMIE FOR NEDRE STABEKK ONSDAG 3. NOVEMBER

Det innkalles herved til formelle årsmøter for årene 2019 og 2020.

Tid: 3. november kl 19.00

Sted: Kulturhuset stabekk kino

¨¨

Slik så medlemmene i styret ut i 2019: Fra venstre Mette Skyberg, Kenneth Grimley, Jan Christian Mollestad, Gudbrand Fossbråten, Sigurd Østbye, Øyvind Kristensen, Inger Eide, stående: Bjørn Authén & Inge Lødner.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av representanter til å underskrive protokollene
  3. Styrets beretning for 2019
  4. Regnskap for 2019
  5. Styrets beretning for 2020
  6. Regnskap for 2020
  7. Forslag: Alle styremedlemmene sitter til årsmøtet som avholdes neste år.
  8. Innkomne forslag. Må være styret i hende minimum en uke før årsmøtet
  9. Eventuelt

Etter årsmøtet – kl 19.30 – blir det informasjon & diskusjon om utbyggingen av Nedre Stabekk sentrum. Se vedlagte invitasjon

Hjertelig velkommen!

Styret