«STABEKK SPESIAL» – OPPTAK FRA «STATUS FOR REGULERING AV STABEKK SENTRUM» – MØTE I PLANUTVALGET 29. april 2021

 

DEN VIDERE UTFORMINGEN AV STABEKK SENTRUM

Planutvalget i Bærum inviterte torsdag 29. april en rekke grunneiere på Stabekk, sammen med deres arkitekter for at de – sammen med vellet – kunne presentere sine tanker og ideer for den videre utviklingen av Stabekk sentrum. Her kan du se opptaket av dette hyggelige nettmøtet.  Møtet åpner med en orientering om planene for Sandvika. «Stabekk Spesial», som Planutvalgets leder Eirik Bøe (V) kalte det, begynner 41 minutter inn i opptaket. NB: Du må la opptaket få tid til å lastes ned først, dvs at den røde streken må komme helt bort til høyre ende av skjermen – før du drar markøren til 41:00. Først kommer kommunens saksbehandler, Linn Francis, deretter Vestre Stabekk vel og alle utbyggerne.

Opptak fra Planutvalget i Bærums møte om Stabekk torsdag 29. mars 2021

Her ser du presentasjonen fra Vestre Stabekk Vel

Stabekkmodellen til Plautvalget 29. april 2021

Og her er noen av illustrasjonene våre – først et oversiktsbilde av vår versjon av fremtidens Nedre Stabekk:

 

Så går vi nærmere, og ser på vårt forslag for parkeringsplassen foran nedre KIWI

Her er våre tanker om området bak Stabekkhuset, der vi ønsker å åpne Østre Stabekk gård for fellesskapet:

Vi vil bevare parkeringsplassene, Kro & Bokhandelen – og samtidig bygge mange nye boliger rundt Stasjonstorget:

Med disse grepene oppnår vi å oppgradere Stabekk til en hypermoderne kulturhistorisk turistmagnet. Her ser du Fremtidens Østre Stabekk Gård og Stasjonstorget, slik vi ønsker det:

DET SKAL VÆRE EN FEST Å KOMME TIL STABEKK! 

Se mer ved å trykke på vår presentasjon ovenfor!