RENOVA BEKLAGER

Vi har mottatt følgende brev fra Renova: «Hei, Dette er et litt standarisert svar, til velforeninger og velmedlemmer vedr. fremdriften for hageavfallinnsamlingene.   Vi har mange polske ansatte. I april …