VELLETS ÅRLIGE INNSAMLING AV HAGEAVFALL fra mandag 26. april – 11. mai  

Kvitteringen i plastlomme festes på kvistene – Bravo til dette forbilledlige vel-medlemmet!

VELLETS ÅRLIGE INNSAMLING AV HAGEAVFALL fra mandag 26. april – 11. mai    

Alle betalende medlemmer kan benytte seg av tilbudet. Bevis for betalt kontingent for 2021 – dvs kvitteringen som følger med her, festes godt synlig på avfallet. Bruk mottatt plastmappe i tilfelle regn.

Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00 mandag 26. april. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde. Komprimator-bilene er store, 10 meter lange og veier ca. 20 tonn. De som bor i stikkveier som kan være for små for disse bilene, må sette hageavfallet ut til større vei.

Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil ikke bli hentet. Dersom bilen ikke har kjørt i veien i det hele tatt, kan folk imidlertid sette ut helt til vi har passert. Hageavfall som blir satt ut etter at bilene har passert, vil ikke bli hentet.

Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall som kvist, gress og løv – ikke stein, grus, jord, plast eller papir. Bunt kvister i bærbare bunter som kan favnes. Maks lengde 2 meter, maks grentykkelse 15 cm. Bruk hyssing – ikke ståltråd. Sekker med løv kan stå åpne eller knyttes, men må ikke være så tunge at de revner ved løfting. Sekkene tømmes og legges igjen.

Vellet oppfordrer medlemmer med usedvanlig mye hageavfall, til å benytte seg av gratis levering på lokale avfalls-anlegg.