ÅRSMØTET FOR 2019 FORSKYVES TIL 2020

Kjære venner I Vestre Stabekk Vel!

Ja, dette har virkelig vært et merkelig år.
Også når det gjelder vellet, har det vært unntakstilstand.

Årsmøtet som var berammet i april, måtte skyves frem i tid i håp om at vi skulle kunne avholde møtet etter sommeren. 
Dessverre har ikke forholdene ligget til rette for dette. Med nye vaksiner i sikte og en reduksjon i smittetilfeller, velger derfor styret å heller å håpe at vi kan møtes på Stabekk Kulturhus på vårparten 2021.

Første sak på dagsorden vil da være å godkjenne Årsmeldingen og regnskapet for 2019 - før vi går videre
til aktuelle saker fra 2020.

Vi håper dere dere syns dette er en grei fremgangsmåte.
Alle vi i styret i Vestre Stabekk Vel ønsker alle en riktig god jul!
NB Mette Skyberg, nederst til venstre har aller nådigst fått godtatt sin søknad om å fratre styret pga stort arbeidspress som småbarnsmor, men er fortsatt en viktig rådgiver.