ÅRSMØTET FOR 2019 FORSKYVES TIL 2020

Kjære venner I Vestre Stabekk Vel!Ja, dette har virkelig vært et merkelig år.Også når det gjelder vellet, har det vært unntakstilstand.Årsmøtet som var berammet i april, måtte skyves frem i …