HAGAEVFALLET BLIR SNART HENTET!

Kjære venner!
Mange har hatt god tid og mulighet til å jobbe i hagen i år.
Og det har medført at det er betydelig mer hageavfall enn det pleier i alle vellene
– som fotoet er et talende bevis på!

Renova bruker mer tid enn planlagt på å samle inn avfallet.

De står på alt de kan for å få hentet alt i god tid før 17. mai.

De har i morges meldt at de starter i vårt område i morgen, på selve frigjøringsdagen 8. mai!

Med vennlig hilsen
Vestre Stabekk Vel