INNSAMLINGEN AV HAGEAVFALL STARTER 27. APRIL KL 08.00

INNSAMLING AV HAGEAVFALL 27 APRIL – 9. MAI 2020
Vellets årlige innsamling av kvist og løv skjer med komprimatorbil fra Renova.

Kun betalende medlemmer kan benytte seg av tilbudet – en god grunn til å melde seg inn i vellet. Fest på bevis for betalt medlemskap godt synlig i plastmappe i tilfelle regn.
Hageavfallet skal legges lett synlig og tilgjengelig ut til godt kjørbar vei for lastebil, før mandag 27. april. kl 08.00.
Renova kjører rundt i hele vellets område. Man kan sette ut avfall så lenge bilen ikke har passert. Vi oppfordrer naboer til å sette hageavfallet samlet.
Hageavfall som blir satt ut etter at bilene har passert, vil ikke bli hentet.

Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall som kvist, gress og løv – ikke stein, grus, jord, plast eller papir.
Bunt kvister i bærbare bunter som kan favnes. Maks lengde 2 meter, maks grentykkelse 15 cm. Bruk hyssing – ikke ståltråd. Sekker med løv kan stå åpne eller knyttes, men må ikke være så tunge at de revner ved løfting.
Sekkene tømmes og legges igjen. Vellet oppfordrer medlemmer med usedvanlig mye hageavfall til å benytte seg av gratis levering på lokale avfalls-anlegg.