STABEKKMODELLEN – KOMBINASJON AV NYBYGG, HANDEL & KULTURMINNEPARK!

SE DEN RYKENDE FERSKE STABEKKMODELLEN

FRA ARKITEKT INGE LØDNER &VESTRE STABEKK VEL HER:

STABEKKMODELLEN 2. april 2019 pdf.

STABEKKMODELLEN – BEHOLDER DEN UNIKE STABEKKÅNDEN FOR ALL FREMTID!

Vi har følgende oppfordring til Formannskapet:

Bærums politikere har vært lite heldige i arbeidet med Stabekk sentrum.

Derfor ligger to alvorlige saker nå til behandling på regjeringsnivå og hos Fylkesmannen.                                  Saken vedrørende Gamle Drammensvei 48 har politikerne i Bærum dessverre mistet grepet på.                      Men når det gjelder innsigelsen fra Fylket mot å rive de kulturhistorisk viktige bygningene på Stabekktunet,  kan Bærums politikere fortsatt ha en mulighet til å føre utviklingen i positiv retning.

I Bærum Kommunes egen stedsanalyse fra 2016 anbefales det at begge bygg vernes og restaureres              til fordums prakt.

Med arkitekt Inge Lødner & Vestre Stabekk Vels STABEKKMODELL, fremlagt på Vestre Stabekk Vels Årsmøte tirsdag 2. april 2019, kan Kommunestyret med trygghet ta neste trinn for et vakkert og velfungerende Stabekk Sentrum som alle kan være stolte av i årene som kommer:

«Bærums politikere vedtar at STABEKKMODELLEN fra arkitekt Lødner & Vestre Stabekk Vel (vedlagt) skal være førende for den videre utformingen av Fremtidens Stabekk!«

I så fall oppheves den pinlige innsigelsen møt Bærum fra Fylket (nettopp er bestyrket av Fylkesmannen) – og det er bare å sette i gang!

Vennlig hilsen Vestre Stabekk Vel

Vi bevarer STABÆK LANDHANDLERI (BOKHANDELEN) fra 1909                                                                                                & Stabekk Kro (i kontinuerlig drift i 130 år!)

 

TURIUSTATTRAKSJON MED UNIKE NISJEBUTIKKER, ITALIENSK TORG OG LEVENDEKULTURMINNEPARK

 

FORTSETTELSE AV ARKITEKTUREN FRA «STABEKKHUSET» HOS MASSEVIS AV NYBYGG!