ÅRSMELDINGEN FOR 2018 KAN LESES HER!

Da skulle alle husstander i våt område ha fått en vakker trykksak i postkassen – om de er medlemmer av Vestre Stabekk vel eller ei.

Vi har etterhvert oppdaget at vellet har en MEGET VIKTIG funksjon som VAKTBIKKJE når politikerne svikter og byråkratene jukser. Men den viktigste oppgaven er å være på å opprettholde det UNIKE FELLESSKAPET STABEKK ER! Og derfor dreier vårt arbeid seg både om å støtte opp om nye, gode initiativer – og samtidig gjøre alle som bor her kjent med Stabekks historie, for det er den som forklarer hvorfor vi har det så fint her. Her kan du laste ned pdf av årets blekke!

2018_Vestre_Stabekk_Vels_Årsberetning for 2018