ADVARSEL TIL BÆRUMS POLITIKERE – BÆRUM KOMMUNES ANSVAR VEDR GAMLE DRAMMENSVEI 48 PÅ STABEKK

Mandag 18. mars sendte styret i Vestre Stabekk vel følgende advarsel til alle Bærums kommunepolitikere:

FRA Vestre Stabekk Vel, Stabekk, mandag 18. mars 2019

Til PLANUTVALGET, BÆRUM KOMMUNE

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken fylke, Politikerne i Bærum Kommunestyre og Rådmannen Bærum kommune

BÆRUM KOMMUNES ANSVAR VEDR GAMLE DRAMMENSVEI 48 PÅ STABEKK

Til vår store forundring ser vi at utbygger har reist en høy heisekran foran Gamle Drammensvei 48A og observerer at et stort mannskap har startet byggearbeider.
Dette er merkelig, ettersom saksbehandler i kommunen kunne opplyse at det ikke var gitt noen igangsettelsestillatelse da vi besøkte byggesaksadministrasjonen rett før helgen, fredag 15. mars.
Alle parter vet at dette omstridte prosjektet akkurat nå ligger inne som en forvaltningssak hos Fylkesmannen, ettersom Byggesak ga rammetillatelse den dagen politikerne tok sommerferie – selv om planen strider mot kommunestyrets vedtak fra 27. april 2016, der man understreker at prosjektet skal utformes ”slik at dagens siktlinje beholdes”.
Vestre Stabekk Vel klaget på rammetillatelsen innen fristen, og da politikerne kom hjem fra sommerferien støttet de VSVs klage mot sin egen administrasjon – først ved å trekke rammetillatelsen. På neste møte ble de presset av administrasjonen til å omgjøre forrige vedtak, men vedtok i stedet følgende:
“Fylkesmannen bes realitetsbehandle innholdet i klagen fra Vestre Stabekk Vel. Rådmannen bes gå i dialog med tiltakshaver med sikte på å oppfylle kommunestyrets intensjon om opprettholdelse av siktlinjen.” (Planutvalget 11. oktober 2018)

På dette bildet fra mandag 18. mars ser man igangsatte arbeider. Her fjernes takbelegg, isolasjon og undertak for å klargjøre for fundamentering for utvidelse av bygget i østlig retning.

Etter dette har følgende graverende feil blitt gjort av administrasjonen:
  1. Etter vedtaket 11. oktober ”glemte” administrasjonen å oversende VSVs klage og Planutvalgets oppfordring om grundig behandling til Fylksemannen i flere måneder – inntil avdelingsleder Fahlstrøm den 15. januar 2019, altså hele 3 måneder etter Planutvalgets vedtak – sendte et unnskyldende brev Fylkesmannen.
  2. I denne perioden – hvor administrasjonen altså unnlot å følge første del av vedtaket fra Planutvalget – behandlet Byggesak på egenhånd godkjenning av revidert planløsning fra utbygger, uten at man heller på dette tidspunkt krevde innskrenking av prosjektet i henhold til Kommunestyrets intensjoner, slik Planutvalgets vedtak fra 11. oktober 2018 oppfordret
Igjen ser vi en total omgåelse av politikernes vedtak.
Dette er i seg selv nok til å skape alvorlig bekymring – ikke minst for politikerne som må kunne forvente at politiske vedtak omsettes i effektiv handling fra administrasjonens side.
I denne saken er det ikke bare snakk om å unnlate å følge vedtakene, politikerne blir faktisk motarbeidet av sin egen administrasjon.
Og nå kommer dette: Til tross for manglende igangsettingstillatelse og vel vitende om at saken er under behandling hos Fylkesmannen, velger utbygger likevel å starte byggearbeidene.
Alt taler for at Fylkesmannen vil støtte kommunestyrets vedtak – dermed blir alt utført arbeid i siktlinjen regnet som ulovlig. Dvs. at riving samt tilbakeføring til opprinnelig volum vil være en nødvendig konsekvens av vedtaket.
Dette vil evt. bli svært kostbart for utbygger – og vil trolig følge til et rettslig etterspill, med alvorlige konsekvenser for Bærum kommune som på uriktig grunnlag har gitt tillatelse til den omstridte delen av tiltaket.
For å begrense skadevirkningene, anbefaler Vestre Stabekk Vel at kommunen gir oppsettende virkning for de videre arbeider, inntil Fylkesmannens avgjørelse foreligger.
Dessuten ber vi om at kommunen krever at det utføres en omprosjektering av planene i redusert omfang – basert på kommunestyrets vedtak fra 27. april 2016.
Med vennlig hilsen
Vestre Stabekk Vel v/ styret