HJERTELIG VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR VESTRE STABEKK VEL TIRSDAG 2. APRIL 2019

Velkommen til ÅRSMØTE I VESTRE STABEKK VEL

Tirsdag 2. april 2019, Kulturhuset Stabekk kino

Til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

3. Referat fra årsmøtet 2016 tas til etterretning.

4. Styrets beretning for 2018.

5. Regnskap for 2018.

6. Handlingsplan og budsjett for 2019.

7. Valg av styremedlemmer for 2 år.
Valgkomiteen forslag til nytt styre legges fram for årsmøtet.
Valg av valgkomite og revisor for 2019

8. Eventuelle innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet under pkt 8, må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.
Ta med naboen og kom på en viktig kveld i Kulturhuset på Stabekk!

Hjertelig velkommen!