HAR DU ENNÅ IKKE BETALT MEDLEMSKONTINGENTEN DIN?

Da har du fått en påminnelse via SMS fra oss om dette. Vi håper du fortsatt blir med å støtte det viktige arbeidet som gjøres i ditt lokalmiljø.

Har du ennå ikke betalt din medlemskontingent for 2018, så kan du betale kr 300,- til vår konto 1627.30. 93935.

Vennligst send beskjed til vestre.stabekk.vel@gmail.com hvis du har flyttet ut av vellet eller mener informasjonen vi har registrert, ikke er korrekt.