STABEKK SENTRUM I KOMMUNESTYRET ONSDAG 30. MAI KL 18

Onsdag skal våre folkevalgte vedta planen for Fremtidens Stabekk. Hvis politikerne går inn for bevaring og Kro og Bokhandel, kan vi begynne prosjekteringsarbeidet på torsdag.

Hvis politikerne går inn for riving, trosser de innsigelsene fra Fylkesutvalget i Akershus – og vedtaket er ugyldig. I så fall kan vi love en årelang kamp som vil føres hos Fylkesmannen, i departementene, hos Riksantikvaren og på Stortinget.

Vestre Stabekk vel har med sine planer vist hvordan vi både kan bygge mer enn kommunen foreslår på Stabekk – og likevel bevare det unike Stasjonstunet – som i fremtiden vil være magneten som får folk til å strømme hit til oss.

Her er saksframlegget til Kommunestyret:
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017152963&

Her er Vestre Stabekk Vels grunnleggende informasjon om saken:

Vestre Stabekk Vels Høringsuttalelse vedr Reguleringsplan av Stabekk Sentrum

Presiseringer til VSVs høringsuttalelse vedr. områderegulering av Stabekk sentrum

Sånn så det ut ca 1918

Sånn ser det ut i 2018:

Sånn kan det se ut i 2030: