FREMTIDENS STABEKK
HVA NÅ ETTER PLANUTVALGETS MØTE?

 

Mange engasjerte tilhørere på Planutvalgets møte

Torsdag formiddag besøkte vi Planutvalgets formøte, vise siste del av denne lille filmen, og viste skissen der Lødners Plan kombineres med Vestre Stabekk Vels – slik at hele motsetning mellom vern og riving faller bort. (Den ser man nedenfor og helt på slutten av filmen.)  Allerede sett over 4000 ganger siden den ble lagt ut 20. mars.

FREMTIDENS STABEKK BEHANDLES PÅ TORSDAG 22 MARSVi sees på Planutvalgets møte i Rådhuset torsdag kl 17 Kommunen har neglisjert forslaget fra Vestre Stabekk VelVi anbefaler TIME OUT for å lage en felles plan for utbyggere & innbyggere.Vi vil både BYGGE MER & VERNE MER! Kanskje på tide med virkelig medvirkning? DEL GJERNE DET GLADE BUDSKAP!

Posted by Jan Christian Mollestad on 20. mars 2018

Skissen er røff, laget etter at Lødner presenterte sin artikkel, men likevel tydelig i sin påvisning av de praktiske muligheter:

Her ser man det gule fotavtrykket av fortsettelsen av Stabekkhuset mot Jernbanebrua, mens den nederste sorte firkanten på vestre oransje felt viser fotavtrykket av Stabæk landhandleri.

 

Jan Christian Mollestads kommentar etter møtet:

– Venstre og Frp har innsett at vi både kan bevare det unike Stasjonstunet og samtidig bygge hundrevis av nye boliger på Stabekk.
River man Stabekk Landhandleri (Bokhandelen) og Stabekk Kro som gjennom 130 år med servering også har rommet posthus, Stabæk folkebibliotek, Stabæk Sparebank, redaksjon & trykkeri for Bærum og Askers blad, river man vekk den fysiske historien som forteller at Stabekk var den største jernbanestasjon utenfor storbyene for 100 år siden. 250 000 passasjerer steg av og på toget i 1911.
Vestre Stabekk Vel har i mange år tatt til orde for at alle parter – utbyggere, innbyggere, kommunen og riksantikvaren bør sitte sammen og smi planen for Fremtidens Stabekk sammen.
Dette kunne vi gjort på én uke for mange år siden – da ville vi vært i full gang med å bygge nå. Vi har også laget en helt konkret helhetlig plan for hele Stabekk – der viser vi hvordan vi både kan verne Stasjonstunet og bygge mer enn kommunen foreslår:
Stasjonstunet som et italiensk torg, omgitt av de historiske bygningene – som igjen henger sammen den vakre parken rundt Østre Stabekk gård, vil bli en oase!
Nå går saken til Fylket som nekter riving. Vi ender nok opp med en løsning der hele Stadjonstunet blir bevart.
Men dessverre tar dette unødvendig mange år fordi planarbeidet i Bærum er såpass gammeldags – og fordi Høyre ikke klarer å være både verdikonservative og fremtidsrettet når de utfordres i den virkelige verden.
Derfor holder også alle tettsteder i Bærum på å bli totalt like, med firkanta klossehus – med vekslende antall etasjer.
Slik har det aldri vært på Stabekk – her har tidligere generasjoner alltid satset på kombinasjonen av skjønnhet & effektivitet, og dette geniale grepet vil vi føre videre – med faglig innsikt og fantasi.

Her er planen som ble lagt frem:  Stabekk reg. til Planutvalg 22.3.2018

og her er referatetet med voteringsresultater, tillegg og endringer:  ref Planutvalget 22.3.2018

Ettersom vedtaket er gjort i strid med Fylkesutvalget, som er den høyeste politiske instans i Akershus, må

Bærums administrasjon prøve å mekle med fylket. FORTSETTELSE FØLGER!