ÅRSMØTE I VESTRE STABEKK VEL TORSDAG 15. MARS

Hjertelig velkommen til

Årsmøte for Vestre Stabekk vel

Torsdag 15. mars kl 19. i Kulturhuset Stabekk Kino

Etter den formelle delen, vil det bli premiere på

«STABEKKFILMEN – ET LITE STYKKE NORGESHISTORIE»

…og selvfølgelig, tradisjonen tro: Deilig ost & vin!

Gleder oss til å se deg!

Årsmelding kommer i postkassen innen 2. mars.                                                                                                        Meld fra til vestre.stabekk.vel@gmail.com om du ikke har fått den.                                                                      Ikke alle postkasser er like synlige!