RENOVA BEKLAGER

 

Til velstyret og velmedlemmer i de vel vi dessverre ikke ble ferdige med alt til 17. mai:

 Jeg er svært lei meg for at vi ikke ble helt ferdige med alle vellene til 17. mai i år, og ber dypt om unnskyldning for den uleilighet, det merarbeid og den ulempe dette har medført for velstyrene og velmedlemmene.

Som vanlig når noe går galt er det en sammensatt årsak, og jeg vil nedenfor for ordens skyld forsøke å forklare bakgrunnen:

1)

  • Renova er et relativt «lite» enkeltpersonforetak med 24 ansatte, hvorav tre på kontoret og resten ute «i felten».  Vi holder lave priser og har små marginer på det vi gjør og får blant annet av den grunn stadig flere kunder.
  • Av våre 24 ansatte er det bare syv som er lastebilsjåfører, og det har i år vist seg at jeg har vært naiv som ikke har ansatt flere lastebilsjåfører, siden disse er vår «flaskehals». På den annen side hadde vi bare seks sjåfører i fjor, og skulle således hatt bedre kapasitet i år…..
  • I år hadde vi for øvrig hele ni store tre-akslede komprimatorbiler klare til innsats, så på bilsiden var vi bedre rustet enn noensinne, men bilene må jo ha sjåfører……..

2)

  • I år ble imidlertid en av dem sykemeldt og en annen måtte være hjemme pga. noen familieproblemer. I tillegg måtte to andre være borte enkelte dager av andre årsaker.
  • Dette kom helt uventet på meg, men jeg må ta selvkritikk på at jeg ikke tok høyde for at slikt evt. kunne oppstå og hatt reserveløsninger klare på forhånd eller ansatt flere sjåfører.
  • Dette medførte at vi kom på etterskudd med hageavfallinnsamlingen fra starten av. Vi har jo også andre typer oppdrag, som var bestilt lang tid i forveien, som også måtte utføres….

3)

  • Jeg fikk etter hvert ansatt en sjåfør til, men det var for sent til å ta igjen det som hadde hopet seg opp viste det seg til slutt.  Jeg er optimistisk av natur og hadde tro på at vi skulle klare alt, men det gikk altså ikke. Vi har for øvrig samlet inn hageavfall for vellene siden 2011 og alltid klart å være ferdige til 17. mai.
  • Det var i år helt uvanlig store mengder hageavfall, så det har tatt tid å komme gjennom de fleste veiene. Vi har foreløpig hentet over 500 tonn tilsammen…..

 Avslutningsvis vil jeg si at jeg har tatt lærdom av dette og kommer til å gjøre de nødvendige foranstaltninger for fremtiden slik at en slik situasjon aldri vil oppstå igjen.

Vi fortsetter selvfølgelig med innsamlingen i de veiene der vi ikke blir ferdige, etter 17. mai.

Så håper jeg dere likevel hygger dere i morgen og ønsker alle en riktig hyggelig 17. mai!

PS. Dere kan gjerne videresende denne mailen til velmedlemmer og andre som kan behøve en forklaring på hvorfor alt ikke er hentet.

Med vennlig hilsen

Tor Gard Skjoldhammer

Daglig leder

Kontor: 22 10 10 10    Mob. 92 44 84 02 

tor@renova.no

 Følg oss gjerne på Facebook:

https://www.facebook.com/ryddebil/

 

 

——————————————–

Alle hverdager, 08-16, Tlf. 22 10 10 10

Adr. Bjerkealléen 35 b, 1363 Høvik

post@renova.no

Besøk oss gjerne på:

www.renova.no

Eller på vår nye hjemmeside:

www.renovaosloakershus.no