INNSAMLING AV HAGEAVFALL FORSINKET

Vestre Stabekk Vel har nettopp fått denne meldingen:

Hei,

vi har hatt vært svært uheldige og hatt endel sykdom og fravær blant sjåførene våre.

Sjåførene er vår «flaskehals», så når noen av disse blir borte fra arbeid får dessverre verken komprimatorbilen hans eller hans team jobbet med innsamlingene.

Vi har derfor dessverre blitt en del dager forsinket med hageavfallinnsamlingene.

Vi beklager dette så mye, men vi vil holde på lange dager, hver dag nå til og med 16 mai og regner med å bli ferdige til 17. mai.

Vi er ute med 6-7 komprimatorbilteam hver dag nå.

Det hadde vært supert om du kunne formidle dette videre til styret, hjemmeside, medlemmer el.l. J

Med vennlig hilsen

Tor Gard Skjoldhammer
Daglig leder
Kontor: 22 10 10 10 Mob. 92 44 84 02
tor@renova.no

Følg oss gjerne på Facebook:
https://www.facebook.com/ryddebil/

cid:BDDD31CF9D3A45928841ADDBD0B4856A@EierPC

——————————————–
Alle hverdager, 08-16, Tlf. 22 10 10 10
Adr. Bjerkealléen 35 b, 1363 Høvik
post@renova.no
Besøk oss gjerne på:
www.renova.no
Eller på vår nye hjemmeside:
www.renovaosloakershus.no