RENOVA BEKLAGER

Vi har mottatt følgende brev fra Renova: «Hei, Dette er et litt standarisert svar, til velforeninger og velmedlemmer vedr. fremdriften for hageavfallinnsamlingene.   Vi har mange polske ansatte. I april …

ÅRSMØTET FOR 2019 FORSKYVES TIL 2020

Kjære venner I Vestre Stabekk Vel!Ja, dette har virkelig vært et merkelig år.Også når det gjelder vellet, har det vært unntakstilstand.Årsmøtet som var berammet i april, måtte skyves frem i …

HAGAEVFALLET BLIR SNART HENTET!

Kjære venner! Mange har hatt god tid og mulighet til å jobbe i hagen i år. Og det har medført at det er betydelig mer hageavfall enn det pleier i …